Over Strooks

Strooks richt zich op het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen en tussen bedrijven. We maken helder waar organisaties voor (willen) staan. Monitoren wat doelgroepen beweegt, bezielt én raakt. Slaan bruggen tussen mensen, groepen, organisaties en hun belangen. Het begrip strooks komt uit de ontwikkelingspsychologie, waar het staat voor uiteenlopende betekenissen als ‘aai’ en ‘mep’. Twee vormen van aandacht die mensen echt ‘raken’. Die samen stimuleren dat mensen verder komen. Informatie met elkaar delen. Openstaan voor elkaars meningen en inzichten. Inspiratie en motivatie opdoen. Contact maken. Iets doen…of juist laten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.