Referenties

Strooks heeft de afgelopen jaren projecten uitgevoerd voor  uiteenlopende organisaties, met name in de sectoren onderwijs, logistiek en gezondheidszorg.

Consafe Logistics
ContourdeTwern, maatschappelijke dienstverlening Tilburg

CVO ’t Gooij
DSV Solutions Nederland

Escaldascholen
Fontys Hogeschool
Frits Philips Lyceum
Gemeente Den Haag
GGD Hart voor Brabant
GGD Haaglanden
Graaf Huyn College Geleen

HEINEKEN Nederland Supply

LVO (Limburg Voortgezet Onderwijs)
Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg
Scholengemeenschap Groenewald Stein
Stichting Gearhing Bolsward
Sint-Janscollege Hoensbroek
Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie
Strabrecht College Geldrop
SWV Passend Onderwijs Utrecht PO
Udens College
Verbond voor Verzekeraars

dsv-logo-blauw

Eén van onze gewaardeerde opdrachtgevers is DSV Global Transport & Logistics en in het bijzonder haar afdeling Marketing & Communicatie. Al vele jaren produceren wij voor de ca 2500 medewerkers in Nederland het kwartaalmagazine. DSV biedt elke dag supply chain-oplossingen voor duizenden bedrijven; van het kleine familiebedrijf tot het grote wereldwijde bedrijf. Hun bereik is wereldwijd, maar hun aanwezigheid is lokaal en dicht bij haar klanten. 75.000 werknemers in 90+ landen werken gepassioneerd om geweldige klantervaringen en diensten van hoge kwaliteit te realiseren. Lees meer op de website van DSV.

One of our appreciated accounts is DSV Global Transport & Logistics and especially its Marketing & Communications department. DSV provides and manages supply chain solutions for thousands of companies every day – from the small family run business to the large global corporation. Their reach is global, yet their presence is local and close to its customers. 75,000 employees in more than 90 countries work passionately to deliver great customer experiences and high-quality services. Read more at the website of DSV.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.